Sprzątanie terenu ŚPN, Likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci, konserwacja rowów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej na:

Część I – Sprzątanie terenu z odpadów powstałych w wyniku ruchu turystycznego na szlakach i ścieżkach edukacyjnych w sezonie turystycznym 2020 w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2020 roku;

Część II – Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk śmieci” z terenu parku w okresie od 01 kwietnia do 31 października 2020 roku;.

Część III – Konserwacja rowów oraz przepustów na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada 2020 roku.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 – wzór oferty do części I

Załącznik nr 2 – wzór oferty do części II

Załącznik nr 3 – wzór oferty do części III

Załącznik nr 4 – projekt umowy do części I

Załącznik nr 5 – projekt umowy do części II

Załącznik nr 6 – projekt umowy do części III


2020-03-27

Ogłoszenie o wyborze – część I

Ogłoszenie o wyborze – część II

Ogłoszenie o wyborze – część III

Powiązane: ,