Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 09.02.2016 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Św. Krzyżu (zwanych dalej również wspólnie „biletami wstępu”) za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym: od 1 kwietnia 2016 do 31 października 2016 roku. wpłynęły : trzy ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej, Wolności10 A/6, 26-010 Bodzentyn z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia z tytułu sprzedaży biletów będzie naliczał prowizję w wysokości: 10,87% (słownie: dziesięć, osiemdziesiąt siedem setnych%) od wartości faktycznie sprzedanych biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, co stanowi cenę  brutto 10,87 złotych  (słownie: dziesięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) od sprzedaży biletów o wartości 100  (sto) złotych (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby  ustalenia ceny oferty).

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: