Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Świętym Krzyż – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.01.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na św. Krzyżu (zwanych dalej również wspólnie „biletami wstępu”) za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym: od 1 kwietnia 2017 do 31 października 2017 roku. wpłynęło : trzy ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej, ul. Wolności10 A/6, 26-010 Bodzentyn. z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia z tytułu sprzedaży biletów będzie naliczał prowizję w wysokości: 10,00% (słownie: dziesięć %) od wartości faktycznie sprzedanych biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, co stanowi cenę  brutto 10,00 złotych  (słownie: dziesięć złotych) od sprzedaży biletów o wartości 100  (sto) złotych (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby  ustalenia ceny oferty).

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: