Sprzedaż biletów wstępu w okresie od 1.04.2015 do 31.10.2015 roku – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 03.02.2015 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na św. Krzyżu (zwanych dalej również wspólnie „biletami wstępu”) za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym: od 1 kwietnia 2015 do 31 października 2015 roku. wpłynęło : 7 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej ul. Wolności10 A/6, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego z tytułu sprzedaży biletów będzie naliczał prowizję w wysokości: 8,79% (słownie: osiem, siedemdziesiąt dziewięć setnych %) od wartości faktycznie sprzedanych biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, co stanowi cenę brutto 8,79 złotych (słownie: osiem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) od sprzedaży biletów o wartości 100 (sto) złotych (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby ustalenia ceny oferty)

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: