Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym na Świętym Krzyżu – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.12.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:
Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego
do dnia 04.01.2018 r. wpłynęła : 1 ważna oferta.
W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej ul. Wolności 10 A/6, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:
– 18,00 zł brutto od sprzedaży biletów o wartości 100,00 zł
– 9,50 zł brutto od wartości sprzedanych wydawnictw i materiałów o wartości 100,00 zł.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: