Świadczenie usług telefonii komórkowej dla 37 numerów telefonów

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla 37 numerów telefonów z zachowaniem 35 dotychczasowych numerów oraz nadanie dwóch nowych numerów, wraz z dostawą 36 sztuk aparatów telefonicznych typu „smart fon” o parametrach nie gorszych niż określone w pkt. 1.1, 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 o łącznej miesięcznej wartości świadczenia nie przekraczającej 1000 zł brutto miesięcznie, rozpoczynając świadczenie od 01-01-2023 na okres nie dłuższy niż 24-mce.

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej


2022-11-08

Informacja o unieważnieniu postępowania

Powiązane: