Świadczenie usług telekomunikacyjnych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 16 listopada

2015 roku w zapytaniu ofertowym na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci komórkowej wraz z aparatami telefonicznymi dla 35 sztuk telefonów komórkowych w wyznaczonym terminie do dnia 23 listopada 2015 roku wpłynęły 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy wybrał następującego Wykonawcę:

Firma PLAY SP. Z O.O. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 747,13 złotych netto – 918,97 zł miesięcznie (słownie: dziewięćset osiemnaście 97/100 złotych) brutto

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: