Świadczenie usług transportowych dla uczestników projektu edukacyjnego – Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze – nabór II- ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 11.08.2016 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług transportowych dla uczestników projektu edukacyjnego „Poznaję i chronię własne dziedzictwo przyrodnicze”

do dnia 22.08.2016  wpłynęło : 2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Witold Wilkosz ul. Suchedniowska 63, 26-010 Bodzentyn z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 7,00 złotych brutto – ryczałt za 1 km przewozu.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: ,