Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia  06.10.2016 r. o zapytaniu ofertowym na: ubezpieczenie mienia  od ognia  i innych żywiołów. Zakres podstawowy – budynek.  Zakres rozszerzony-  pakiet ryzyk ( huragan,  deszcz nawalny,  pozostałe ryzyka).

Do dnia  14 .10.2016  wpłynęło 6 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę: INTERRISK TU SA VIE oddział Warszawa III, z uwagi na  najniższą  zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  1000,00 złotych brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: