Ubezpieczenie pojazdów

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: pakiet ubezpieczeń OC, AC, NNW, dla niżej wyszczególnionych środków transportu

 – sam. Mitsubishi l-200 TD przebieg sam. 21.200km, ciężarowy, ładowność 940 kg, 5 osobowy, roku 2011 nr rej TKI SG 73 I rejestracja 06.10.2011

sam Nissan Navara TD przebieg 5550 km, ciężarowy, ładowność 720kg, 5 osobowy, rok produkcji 2014, nr rej. TKI 44988 I rejestracja 21.07.2014 r.

– sam Suzuki SX4 przebieg 98940 km, osobowy , 5 osobowy, rok produkcji 2008, I rejestracja 04.12.2008, nr rej. TKI 4WS1.

sam Suzuki Jimny przebieg 101260 km, osobowy , 4 osobowy, rok produkcji 2007, I rejestracja 10.12.2007, nr rej. TKI 1EJ2.

sam Suzuki Jimny przebieg 97400 km, osobowy , 4 osobowy, rok produkcji 2005, I rejestracja 22.12.2005, nr rej. TKI 4F07.

sam Suzuki Vitara przebieg 140100 km, osobowy , 4 osobowy, rok produkcji 2001, I rejestracja 03.12.2001, nr rej. TKI V816

sam Fiat Seicento przebieg 133800 km, osobowy , 4 osobowy, rok produkcji 2001, I rejestracja 03.12.2001, nr rej. TKI V815

-sam Toyota Hilux TD przebieg 227900 km, ciężarowy 5 osobowy, rok produkcji 1998, ładowność 860 kg nr rej. TKI GY90 data I rej. 26.10.1998 r.

ciągnik Ursus 3514 rok produkcji 1997 nr rej. TKI KA 42 data I rej. 11.09.1997

przyczepa rolnicza Biafamar rok produkcji 2001 nr rej. TKI P732 data I rej. 22.11.2001

Pojazdy bezszkodowe,

  1. Oferta powinna zawierać
  • cenę jednostkową
  • oraz całkowity koszt wykonania zamówienia .

Termin realizacji zamówienia ; termin wygaśnięcia poszczególnych polis

Wycena wartości samochodów pozostaje po stronie ubezpieczyciela z zastosowaniem stosownych katalogów wyceny pojazdu.

 

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Urszula Kuroś st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106

(imię, nazwisko,stanowisko, Tel/fax)

Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 10 lipca 2015 roku .godzina 12.00

Ofertę można:

– przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul.

Suchedniowska 4.

– przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl

– przesłać faxem na nr 41 311 51 06.

– dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

                                                                                                                Dyrektor ŚPN

mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

wzor oferty

Powiązane: