Udostępnienie przenośnych kabin sanitarnych WC wraz z czyszczeniem i serwisowaniem

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 11.04.2019 roku o zapytaniu ofertowym na:

Udostępnienie przenośnych kabin sanitarnych WC wraz z czyszczeniem i serwisowaniem w O.O. Święty Krzyż i O.O. Święta Katarzyna na terenie ŚPN w okresie od 1 maja do 31 października 2019 roku.

Do dnia 11 kwietnia 2019 roku wpłynęła: dwie ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: WC Serwis Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, Szybowa 2, 41 – 808 Zabrze, z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 7212,00 zł brutto.

Z-ca dyrektora ŚPN
mgr inż Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: