Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 16.02.2018 roku o zapytaniu ofertowym na: Wycinka drzew trudnych przy użyciu sprzętu specjalistycznego zlokalizowanych w miejscowości Bodzentyn, Celiny, Bieliny, Nowa Słupia, Klonów, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela
Zamawiającego, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu.
Do dnia 23.02.2018 r. wpłynęło : 3 ważne oferty.
W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: P.P.H.U. „SŁOMA” Grzegorz Słoma, UI. Małogoska 4, 26-060 Chęciny z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4860,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: