Wycinka drzew w cięciach przygodnych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.02.2018 roku o zapytaniu ofertowym na:

  1. Przedmiot zamówienia: Wycinka drzew w cięciach przygodnych tj. zamierających, martwych lub z naderwanym, uszkodzonym systemem korzeniowym, złomów i wywrotów, z przemieszczonym środkiem ciężkości (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, gruntach własności prywatnej i obiektach budowlanych, wyrobienie sortymentów zgodnie z KJW lub pozostawienie wyciętych drzew do mineralizacji według wskazań przedstawiciela Zamawiającego, przemieszczenie usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną w celu przywrócenia drożności szlaku,  uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. Zakres prac do wykonania przedstawiono w załączniku nr 1 – szczegółowy opis zamówienia.

Masa drewna do pozyskania wynosi 334,56 m3, tj. ścięcie 435 szt. drzew.

do dnia 07.03.2018 r. wpłynęło :  4 ważne oferty.

W  wyniku  ponownego rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Auto Serwis Tomasz Góźdź, Paprocice 31, 26-006 Nowa Słupia z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 25928,21 zł brutto.

 

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: