Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) – ogłoszenie nr 2 – unieważnienie wyboru

OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego nr rej. 12/2018 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30000 euro na ,,Wycinka drzew w cięciach przygodnych tj. zamierających, martwych lub z naderwanym,  uszkodzonym systemem korzeniowym, złomów i wywrotów, z przemieszczonym środkiem ciężkości (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, gruntach własności prywatnej i obiektach budowlanych, wyrobienie sortymentów zgodnie z KJW lub pozostawienie wyciętych drzew do mineralizacji według wskazań przedstawiciela Zamawiającego, przemieszczenie usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną w celu przywrócenia drożności szlaku, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu”.

W związku z uchyleniem się Wykonawcy od podpisania umowy na ,,Wycinkę drzew w cięciach przygodnych tj. zamierających, martwych lub z naderwanym,  uszkodzonym systemem korzeniowym, złomów i wywrotów, z przemieszczonym środkiem ciężkości (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, gruntach własności prywatnej i obiektach budowlanych, wyrobienie sortymentów zgodnie z KJW lub pozostawienie wyciętych drzew do mineralizacji według wskazań przedstawiciela Zamawiającego, przemieszczenie usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną w celu przywrócenia drożności szlaku, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu”, Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie w zapytaniu ofertowym z dnia  27.02.2018 roku, unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 06.03.2018 r.  ogłoszony w dniu 14.03.2018 r. tj. wybór:

,,FLORA” Radosław Łotocki Usługi Ogrodnicze, Marii Skłodowskiej-Curie 9, 58-540 Karpacz zawierającej cenę brutto za wykonanie usług  18198,93 zł.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: