Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) – ogłoszenie o wyniku

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 13.02.2018 roku o zapytaniu ofertowym na:

  1. Przedmiot zamówienia: Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych i gruntach własności prywatnej, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela Zamawiającego z przemieszczeniem usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną z pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. Masa drewna do pozyskania wynosi 334,56 m3, tj. ścięcie 435 szt. drzew,

do dnia 21.02.2018 r. wpłynęło :  4 ważne  oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych/ofert cenowych i dodatkowych kryteriów* wybrano ofertę:

Nie wybrano

Po rozpatrzeniu ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na  ,, Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych i gruntach własności prywatnej, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela Zamawiającego z przemieszczeniem usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną z pozostawieniem do mineralizacji,  uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. Masa drewna do pozyskania wynosi 334,56 m3, tj. ścięcie 435 szt. drzew ” ze względu na zbyt wysoką cenę najkorzystniejszej oferty, przewyższającą kwotę którą ŚPN zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że na sfinansowanie zamówienia ,, Wycinka drzew w cięciach przygodnych (trudnych i niebezpiecznych) zlokalizowanych przy drogach publicznych, wewnętrznych, szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych i gruntach własności prywatnej, wyrobienie sortymentów według wskazań przedstawiciela Zamawiającego z przemieszczeniem usuniętych drzew poza szlak turystyczny, ścieżkę edukacyjną z pozostawieniem do mineralizacji,  uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu. Masa drewna do pozyskania wynosi 334,56 m3, tj. ścięcie 435 szt. drzew” zamierza przeznaczyć kwotę 15 222,48 zł netto, 16 440,28 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: