Wykaszanie i odkrzaczanie miejsc na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykaszanie i odkrzaczanie miejsc na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych.

Ogłoszenie

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy z załącznikami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-07-18

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: