Wykonanie analizy potencjału inwestycyjnego działek budowlanych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 23.02.2017 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie analizy potencjału inwestycyjnego działek budowlanych dla inwestycji polegającej na budowie Centrum Edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z ekspozycją przyrodniczą do dnia 06.03.2017 r. wpłynęły 2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Goldman & White Line Architects sp. z o.o., sp. k., ul. Dolna Wilda 26/26, 61-552 Poznań z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 9.348,00 zł brutto

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: