Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytu energetycznego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 26.10.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  oraz audytu energetycznego – niezbędnych do przeprowadzenia termomodernizacji budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4.” do dnia 02.11.2016r. wpłynęł0 12 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: NEOEnergetyka Sp. z o.o., ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 27.329,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie o wyborze