Wykonanie mapy rozmieszczenia 302 drzew modrzewia polskiego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22 września 2017 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie mapy rozmieszczenia 302 drzew modrzewia polskiego.

do dnia 29 września 2017 r.  wpłynęło : 3  ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Piotr Czarnecki BIURO INŻYNIERYJNE „WEKTOR”, ul. Bukowa 16/30, 25-542 Kielce z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 14 428,95  zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: