Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.01.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w budynkach będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego

do dnia 21.01.2016r. wpłynęło 22 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: PHU ACTIV A. Rybak Anusin 12a, 27-310 Ciepielów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 3.440,00 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: