Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie okresowego 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznych i instalacji odgromowych w budynkach będących własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Załącznik nr 1. Wzór oferty

Załącznik nr 2. Wykaz obiektów ŚPN przeznaczonych do kontroli


2021-05-06

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: