Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2024 r.

Ogłoszenie

Załączniki:
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik nr 2 Arkusze graficzne szt.38

Załącznik nr 3 Wzór oferty cenowej

Załącznik nr 4 Projekt umowy Załączniki do umowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/administrator-danych/


2024-07-08

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: