Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych do dnia 31.07.2017 r. – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia  12.07.2017 r. o zapytaniu ofertowym na:

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie do dnia 31.07.2017 r.

Do dnia  20.07.2017r. do godz. 900  wpłynęły  2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński, 26-010 Bodzentyn, Psary Stara Wieś 75 z uwagi na  najniższą  zoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  2906,28  zł brutto.

Dyrektor ŚPN.
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: