Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 05-09-2016 r. do dnia 30.10.2016 r. – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia  25.08.2016 r. o zapytaniu ofertowym

na:

Wykonanie prac z zakresu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych w okresie od dnia 05.09.2016 r. do dnia 30.10.2016 r.

Do dnia  02-09-2016r. do godz. 1200  wpłynęło  1 ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński, 26-010 Bodzentyn, Psary Stara Wieś 75 z uwagi na  najniższą  z oferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:  33423,84  zł brutto.

Dyrektor ŚPN.
dr inż. Jan Reklewski

Protokół wyboru

Powiązane: