Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych ŚPN – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

 Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 08.11.2016 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:  „Wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy  do 30.12 2016 r. prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

wpłynęło : 1 ważna oferta.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński PSARY-STARA WIEŚ 75, 26-010 Bodzentyn z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: ( 27612,34  zł,  słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dwanaście zł 34/100) brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: