Wykonanie prac ziemnych na ścieżce przyrodniczo-kulturowej – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO. 

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.06.2018 roku o zapytaniu ofertowym na:

Wykonanie prac ziemnych na ścieżce przyrodniczo – kulturowej „Nasyp kolejki wąskotorowej Nowa Słupia – Hucisko – Święta Katarzyna” polegających na wymianie uszkodzonych przepustów na przepusty o identycznych parametrach technicznych,  udrożnieniu i podczyszczeniu istniejących rowów, poprawie skarp oraz wyrównaniu nawierzchni (likwidacja kolein) materiałem miejscowym w poszczególnych Obwodach Ochronnych na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

do dnia 9 lipca 2018 roku wpłynęła: jedna ważna oferta.

W wyniku  rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę: WODBUD Usługi Melioracyjne i Budowlane Jolanta Pocheć, Bałtowska 269, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę/najkorzystniejszą ofertę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 109 740,60 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: