Wykonanie prac ziemnych na terenie ŚPN

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Przedmiotem zamówienia jest usługa:

Wykonanie prac ziemnych zgodnie z projektem umowy na ścieżce przyrodniczo – kulturowej „Śladem kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna polegających na udrożnieniu i podczyszczeniu 745 mb istniejących rowów w Obwodzie Ochronnym Dębno.

Parametry techniczne na wyżej wymienione prace: minimalna szerokość góra: 80-120 cm, minimalna głębokość: 60-80 cm, minimalna szerokość dołu: 40-60 cm (ziemię przewieźć w ubytki nawierzchni na odległość do 50 m).

Ogłoszenie

Wzór oferty cenowej

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy zakres częstotliwość

Załącznik nr 2 do umowy karta gwarancyjna


2019-09-10

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: