Wykonanie remontu kuchni w osadzie służbowej Psary Kąty 72 – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 07.04.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie remontu kuchni w osadzie służbowej Psary Kąty 72

do dnia 14.04.2015 r. wpłynęło : 4 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Firma Remontowo – Budowlana „Bruko-Bud” Zygmunt Diakowski 39-460 Nowa Dęba, ul. Strzelnicza 27 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5548,50 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: