Wykonanie remontu łazienek w budynkach mieszkalnych osad służbowych Kakonin 64 oraz Huta Podłysica 106 – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27.02.2017 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu łazienek w budynkach mieszkalnych osad służbowych Kakonin 64 oraz Huta Podłysica 106, gmina Bieliny do dnia 07.03.2017 r. wpłynęło 5 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: “ANIFA” Anna Bąk, ul. Górskiego 8, 37-450 Stalowa Wola z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 14.186,88 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: