Wykonanie remontu łazienek w budynkach mieszkalnych osad służbowych Kakonin 64 oraz Huta Podłysica 106

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

 Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1.1 Remont łazienki w osadzie służbowej Kakonin 64, gmina Bieliny:

Opis stanu istniejącego: Łazienka o wymiarach 1,90 x 2,60 m i wysokości pomieszczenia 2,60 m. Istniejąca glazura na ścianach na wysokości 1,3 m – ok. 10,7 m2 oraz na podłodze – ok. 4,0 m2. Łazienka wyposażona w sedes kompaktowy, zabudowaną wannę o wymiarach 0,7 x 1,4 m oraz umywalkę. Powyżej płytek ściany malowane są farbą olejną. Strop nad pomieszczeniem stanowi powała drewniana.

Zakres prac:

 • skucie istniejącej glazury ze ścian i podłogi (14,7 m2);
 • zeskrobanie farby olejnej ze ścian;
 • wykonanie wentylacji pomieszczenia: wykucie otworu do istniejącego kanału wentylacyjnego wraz z montażem kratki wentylacyjnej (1 szt.);
 • zamaskowanie istniejącej rury kanalizacyjnej na ścianie w rogu pomieszczenia poprzez zabudowę płytami g-k wodoodpornymi;
 • wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k wodoodpornych (4,94 m2);
 • wyrównanie powierzchni ścian i naprawa tynków (15,8 m2);
 • wymiana armatury łazienkowej – sedesu kompaktowego, wanny oraz umywalki na szafce;
 • montaż lustra wbudowanego w płytki wraz z wykonaniem obróbek nad umywalką;
 • wykonanie oświetlenia punktowego przy lustrze 2 szt. wraz z włącznikiem;
 • wymiana baterii wannowej (1 szt.) i baterii umywalkowej (1 szt.);
 • wykonanie obudowy wanny;
 • ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości sufitu (ok. 15,8 m2) wraz z montażem listew wykończeniowych. Kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym;
 • ułożenie płytek na podłodze (ok. 4,0 m2) wraz z wykonaniem obróbek. Płytki powinny mieć minimalne parametry: III klasa ścieralności i twardość 4, kolor do ustalenia z Zamawiającym;
 • pomalowanie sufitu farbą lateksową na kolor biały (4,94 m2);
 • wymiana gniazd elektrycznych (2 szt.) i plafonu (1 szt.);
 • wymiana drzwi na drzwi łazienkowe o wymiarach płyty 0,7 x 2,0 m.

1.2 Remont łazienki w osadzie służbowej Huta Podłysica 106, gmina Bieliny:

Opis stanu istniejącego: Łazienka o wymiarach 1,95 x 2,05 m i wysokości pomieszczenia 2,45 m. Istniejąca glazura na ścianach na wysokości 1,8 m – ok. 11,9 m2 oraz na podłodze – ok. 2,9 m2. Łazienka wyposażona w sedes kompaktowy, zabudowaną wannę o wymiarach 0,8 x 1,4 m oraz umywalkę. Powyżej płytek ściany malowane są farbą akrylową.

Zakres prac:

 • skucie istniejącej glazury ze ścian i podłogi (14,8 m2);
 • rozbiórka 3 szt. półek narożnych murowanych;
 • ucięcie i uszczelnienie starej rury kanalizacyjnej, która wystaje z sufitu pomieszczenia na około 30 cm;
 • demontaż istniejącej oprawy oświetleniowej i istniejących gniazd elektrycznych (2 szt.);
 • wykonanie dwóch gniazd elektrycznych – 1 szt. obok umywalki i 1 szt. obok pralki;
 • wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g-k wodoodpornych (4,0 m2);
 • obudowa ścian płytami g-k wodoodpornymi (18,0 m2);
 • wymiana armatury łazienkowej – sedesu kompaktowego oraz umywalki na szafce;
 • demontaż wanny i baterii wannowej;
 • montaż kabiny prysznicowej szklanej z głębokim brodzikiem w miejscu zdemontowanej wanny;
 • montaż baterii prysznicowej (1 szt.);
 • wykonanie niezbędnych przeróbek hydraulicznych związanych ze zmianą armatury, w tym odpływu do pralki;
 • montaż lustra wbudowanego w płytki wraz z wykonaniem obróbek nad umywalką;
 • wykonanie oświetlenia punktowego przy lustrze 2 szt. wraz z włącznikiem;
 • montaż oprawy oświetleniowej – plafonu – na suficie (1 szt.);
 • Wymiana grzejnika c.o. na grzejnik łazienkowy;
 • wymiana baterii umywalkowej (1 szt.);
 • ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości sufitu (ok. 18,0 m2) wraz z montażem listew wykończeniowych. Kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym;
 • ułożenie płytek na podłodze (ok. 4,0 m2) wraz z wykonaniem obróbek. Płytki powinny mieć minimalne parametry: III klasa ścieralności i twardość 4, kolor do ustalenia z Zamawiającym
 • pomalowanie sufitu farbą lateksową na kolor biały (4,0 m2);
 • wymiana kratki wentylacyjnej (1 szt.);
 • wymiana drzwi na drzwi łazienkowe o wymiarach płyty 0,7 x 2,0 m.

1.3. Do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie zbędnych materiałów z budowy po przeprowadzonym remoncie.

 

 1. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznania się z miejscem remontu.
 2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia;
 • dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: 28.04.2017 r.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Słoka, Specjalista ds. inwestycji i remontów, tel/fax 41/311 51 06, wewnętrzny 26
 1. Ofertę cenową według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 07.03.2017 r. do godziny 15:00
 2. Ofertę można:
 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4;
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl ;
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06;
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Załączniki:

 1. Wzór oferty cenowej.

Ogłoszenie

 

Powiązane: