Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna w ekosystemach leśnych – ogłoszenie o unieważnieniu

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 29.08.2017 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 roku usług obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

do dnia 06.09.2017 r. wpłynęło :  2  ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Nie wybrano

Po rozpatrzeniu ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie ogłoszenia o zapytaniu ofertowym na  ,,wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 roku usług obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” ze względu na zbyt wysoką cenę najkorzystniejszej oferty, przewyższającą kwotę którą ŚPN zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że na sfinansowanie zamówienia ,, wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 roku usług obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego” zamierza przeznaczyć:

  • na część nr 1 kwotę 30900,00 zł netto, 33372,00 zł brutto,
  • na część nr 2 kwotę 37936,84 zł netto, 40971,78 zł brutto.

 

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie