Wykonanie usług obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna w ekosystemach leśnych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 08.09.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia: wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2017 roku usług obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

do dnia 18.09.2017 r. wpłynęło : 2 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:
Część nr 1 : Usuwanie drzew niepożądanych:
Adrian Garbacz DQT
Łomno 16A, 27-225 Pawłów
z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wynoszącą: 33260,76 zł brutto.
Część nr 2 : Hodowla lasu, ochrona lasu
Europejski Usługi Leśne Tadeusz Zieliński
Psary Stara Wieś 75, 26-010 Bodzentyn
z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę/najkorzystniejszą ofertę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 39734,93 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie