Wykonanie usługi obejmującej prace z zakresu pozyskania drewna – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 13.02.2018 roku o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 roku oraz w okresie od 01.10.2018 r. do 15.11.2018 r. usługi obejmującej prace z zakresu pozyskania drewna do dnia 21.02.2018 r. wpłynęło : 2 ważne oferty.
W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:
Europejskie Usługi Leśne Tadeusz Zieliński,  Psary – Stara Wieś 75, 26-010 Bodzentyn z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 17500,86 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: