Zakup dwóch routerów – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 7.09.2015r. o zapytaniu ofertowym na: Zakup dwóch routerów.

Do dnia 14.09.2015 roku wpłynęło 5 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Framko 2 spółka jawna, Sławomir Miazga, 25-013 Kielce, ul. Duża 22 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 1148,82 zł brutto.

Zastępca Dyrektora
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: