Zakup i dostawa fabrycznie nowej przyczepki samochodowej lekkiej ze stelażem i plandeką

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed szkodnictwem leśnym i antropopresją w celu przywracania bioróżnorodności” ,dofinansowanego w ramach Umowy  z NFOŚiGW nr 1420/2023/Wn13/OP-wk/D.

z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa fabrycznie nowej przyczepki samochodowej lekkiej ze stelażem i plandeką

o kryteriach:

 • dł. burty min. 240 cm, max 275 cm; szerokość min. 140 cm max 150 cm,
 • zdejmowany stelaż z plandeką,
 • otwierane burty przód, tył,
 • koło podporowe,
 • koła w rozmiarze R 14 dodatkowo koło zapasowe, opony wzmacniane
 • podłoga 12 mm wykonana ze sklejki wodoodpornej
 • oś wzmacniana z amortyzacją
 • zaczep kulowy wzmacniany
 • cztery uchwyty w ramie do mocowania ładunku
 • DMC w zakresie 400-750 – kat B,
 • homologacja – rejestracja przyczepy bez konieczności przeprowadzania badań technicznych,
 • gwarancja producenta.
 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak specjalnych wymagań.
 2. Termin realizacji zamówienia: 14.06.2024r
 3. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Sposób obliczenia ilości punktów – nie dotyczy
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Jarosław Iwan – Komendant SP tel. 690 033 234,  email: jiwan@swietokrzyskipn.org.pl,  Rafał Białek – st. strażnik SP tel. 690 091 002, email: rbialek@swietokrzyskipn.org.pl
 6. Ofertę według załączonego wzoru  należy   przekazać do dnia 22.05.2024r do godziny 1200
 7. Ofertę można:
 • Przesłać pocztą, w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • Złożyć elektronicznie (w tym w formie skanu pisemnego dokumentu) na adres poczty elektronicznej: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl
 • Dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres: ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) jest niższa od kwoty 130.000 zł. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/

Ogłoszenie

Wzór umowy

Wzór oferty


2024-05-22

Ogłoszenie o wyborze

Powiązane: