Zakup i dostawa odzieży bhp

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa odzieży bhp fabrycznie nowej w niżej wyszczególnionych ilościach i asortymencie:

a/ Kurtka Softshell sztuk 6 typu Delta Jacket (Helikon) w kolorze ciemnozielonym z emblematem ŚPN na rękawie kurtki w odległości 8 cm poniżej wszycia rękawa i napisem Straż Parku Narodowego umieszczony z lewej strony przodu mierząc 18 cm od złączenia szwu barkowego z odszyciem podkroju szyi.

b/ koszulka letnia typu T-shirty sztuk 12 z logo Parku i napisem Straż Parku Narodowego w kolorze ciemnozielonym z materiału 90 % bawełna , 10% Spandel.

c/ czapka letnia z haftowanym orzełkiem sztuk 6.

d/ spodnie trekkingowe typu MILO model TACUL par 6 w kolorze :pine, z tkaniny 92% poliamid, 8% elastyn

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
 • Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Posiada wiedzę i doświadczenie   
 1. Oferta powinna zawierać
 • cenę jednostkową netto i brutto
 • oraz całkowity koszt wykonania zamówienia .

Termin realizacji zamówienia ; 15 kwietnia 2015 roku

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ursula Kuroś st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106

Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 19 marca 2015 roku .godzina 12.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Wzór oferty cenowej

Pełna treść dokumentu

Powiązane: