Zakup i dostawa przenośnego zbiornika na wodę z niezbędnym wyposażeniem

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na zakup i dostawę sprzętu w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania i likwidacja skutków pożarów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”, finansowanego w ramach Umowy z NFOŚiGW nr 1549/2023/Wn13/OP-po/D.z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa przenośnego zbiornika na wodę z niezbędnym wyposażeniem kpl. 1.

Ogłoszenie

Wzór umowy

Wzór oferty


2024-07-16

Ogłoszenie o wyniku

Powiązane: