Zakup materiałów biurowych

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup materiałów biurowych w niżej wyszczególnionych ilościach i asortymencie

 

 

L.p. Nazwa artykułu Szt.
1 Papier ksero- gr. 80 50 ryz
2 Gilotyna do papieru tnąca ok. 10 kartek z ręcznym dociskiem 1 szt.
3 Długopis niebieski typu SN-101 UNI 30 szt.
4 Długopis czarny 10 szt.
5 Długopis czerwony 10 szt.
6 Korektor – rolling Ball – metal tip 5 szt.
7 Ołówek 50 szt.
8 Nożyczki biurowe 5 szt.
9 Kalkulator citizen SDC-888x 2 szt.
10 Koperta trójwymiarowa szara B4 20 szt.
11 Koperta rozkładana do teczek aktowych A4 50 szt.
12 Klej biurowy w sztyfcie 10 szt.
13 Zakreślacz w różnych kolorach 14 szt.
14 Taśma klejąca bezbarwna 5 szt.
15 Repertorium – wykaz spraw sadowych 2 szt.
16 Tasma szara pakowa 10 szt.
17 Teczka aktowa A4 plastikowa 4 szt.
18 Dziurkacz 3 szt.
19 Zszywacz 7 szt.
20 Zszywacz do grubych plików 1 szt.
21 Koszulki 2 op.
22 Teczki wiązane 150 szt.
23 Linijka 30 cm 3 szt.
24 Linijka 50 cm 1 szt.
25 Segregator zielony szeroki 10 szt.
26 Segregator zielony wąski 10 szt.
27 Folia do laminarki A 3 2 op.
28 Folia do laminarki A4 5 op.
29 Biurkowe szuflady na dokumenty 12 szt.
30 Marker czarny gruby 14 szt.
31 „kopyto” plastikowe na akta 5 szt.
32 Płyty CD 20 szt.
33 Taker 1 szt.
34 Tablica korkowa 1 szt.
35 Pinezki do tablicy korkowej 5 op.
36 Pinezki zwykłe 5 op.
37 Clipboard biurowy z okładką 4 szt.
38 Temperówki 10 szt.
39 Gumki 10 szt.
40 Okładki do bindowania A4 1 op.
41 Okładki do bindowania A3 1 op.
42 Skoroszyt wpinany z przeżroczysta okładką 150 szt.
43 Okładki twarde na dyplomy zielone 10 szt.
44 Spinacze 1 op.
45 Książka „Ewidencja wyjść w godzinach służbowych” 3 szt.
46 Teczka akt osobowych 5 szt.
47 Tusz zielony 5 szt.
48 Poduszka do pieczątek 16cm na 10 cm zielona 1 szt.
49 Poduszka do pieczątek zielona 4 szt.
50 Papier ksero 160 gram biały A4 5 ryz
51 Papier na dyplomy kremowy A4 10 ryz
52 Faktura samokopiująca typ 143-3E 30 bloków
53 Dowód wpłaty. Pokwitowanie KP 2 bloki
54 Pudło kopertowe z tektury litej, bezkwasowej PK 110 A4 350X260X110 200 szt.
55 Pudło kopertowe z tektury litej, bezkwasowej PK 130 A4, 350X260X130 100 szt.
56 Pudło archiwizacyjne z otwieraną ściana czołową, bezkwasowe PR 39X25X16, 50 szt.
57 Pudło archiwizacyjne z otwieraną ściana czołową, bezkwasowe PR 395X255X165 50 szt.
58 Teczka aktowa z nadrukiem zgodnym z instrukcją kancelaryjna TW A4 N300, 320X230X50 800szt.
59 Fastykuła ze sztywnej i odpornej na uszkodzenia mechaniczne litej tektury bezkwasowej FA 4, 315X230 400szt.
60 Fastykuła ze sztywnej i odpornej na uszkodzenia mechaniczne litej tektury bezkwasowej FA 43X30, 100 szt.
61 Fastykuła ze sztywnej i odpornej na uszkodzenia mechaniczne litej tektury bezkwasowej FA 430X300 100 szt.
62 Wąsy do skoroszytów 100 szt.
63 Aparat telefoniczny z wyświetlaczem numeru przychodzącego Szt. 1
64 Aparat telefoniczny Szt. 2

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców:
 • Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
 • Dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • Posiada wiedzę i doświadczenie
 1. Oferta powinna zawierać
 • cenę jednostkową netto i brutto
 • oraz całkowity koszt wykonania zamówienia .

Termin realizacji zamówienia ; 20 luty 2015 roku

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Ursula Kuroś st.referent ds. administracji i transportu   41 31 15 106

(imię, nazwisko,stanowisko, Tel/fax)

Ofertę cenową według załączonego wzoru należy   przekazać do dnia 6 lutego 2015 roku .godzina 12.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
 • przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
 • przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
 • dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

 

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Wzór oferty cenowej

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: