Zakup materiałów biurowych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 9 marca 2015 roku w zapytaniu ofertowym na:  dostawę materiałów biurowych do Dyrekcji ŚPN w wyznaczonym terminie do dnia 16 marca 2015 roku wpłynęły 3 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych Świętokrzyski Park Narodowy wybrał następującego Wykonawcę: P.U.H. SIGNAL Andrzej Biesiada ul. Kilińskiego 35 B, 27-400 Ostrowiec z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 9360,03 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: