Zakup materiałów biurowych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 27 stycznia 2015 roku w zapytaniu ofertowym na:  dostawę materiałów biurowych do Dyrekcji ŚPN w wyznaczonym terminie do dnia 6 lutego 2015 roku zakończył się wynikiem negatywnym.

Dyrektor ŚPN.
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: