Zakup monitora LCD szt. 1, kart pamięci flash 32 GB – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.03.2017 r. o zapytaniu  ofertowym na: zakup monitora LCD szt. 1,  kart pamięci flash 32 GB szt. 4 z dostawą do siedziby zamawiającego. do dnia 21.03.2017 wpłynęła 1 ważna oferta.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Prime Computers Dariusz Leszczyński ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą 1078,71 zł brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Powiązane: ,