Zakup nagród na konkursy edukacyjne – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 16.06.2015 o zapytaniu ofertowym na: Przedmiot zamówienia: Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego w postaci:

Część A) zakup aparatów fotograficznych w ilości 11szt. (tego samego modelu, z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą do dnia 10.07.2015 wpłynęło: 8 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: MaN Complex Grzywna Marek Łapacz Norbert ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5  763,78 zł brutto.

Część B) zakup radiobudzików w ilości 11szt. (tego samego modelu, z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą do dnia 10.07.2015 wpłynęło: 5 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: MaN Complex Grzywna Marek Łapacz Norbert ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4  383,72 zł brutto.

Część C) zakup lornetek obserwacyjnych w ilości 11 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą do dnia 10.07.2015 wpłynęło: 6 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Framko 2 Sp. Jawna J. Strykowski S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 1 799,63zł brutto.

Część D) zakup pendrivów (pamięci usb) w ilości 33 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą do dnia 10.07.2015 wpłynęło: 6 ważnych ofert.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Framko 2 Sp. Jawna J. Strykowski S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 1 445,41 zł brutto.

Część E) – zakup piłkarzyków stołowych w ilości 5 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą do dnia 10.07.2015 wpłynęło : 4 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29c, 50-424 Wrocław z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4 489,50 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: