Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 09.06.2016 o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia:

Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego w postaci:

Część A) zakup radioodtwarzaczy w ilości 11szt. (tego samego modelu, z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą

do dnia 04.07.2016  wpłynęło : 11 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

MM Market Małgorzata Małecka ul. Szałasa 17, 03-180 Warszawa

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 3  179,55 zł brutto.

Część B) zakup lunet obserwacyjnych w ilości 11szt. (tego samego modelu, z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą

do dnia 04.07.2016  wpłynęło : 11 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

JM Studio ul. Targowa 18/107, 25-520 Kielce

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4  031,94 zł brutto.

Część C) zakup odtwarzaczy mp4 w ilości 11 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki)     wraz z dostawą

do dnia 04.07.2016  wpłynęło : 9 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „VIKA” Renata Musielska Lubanów 28b,     98-235 Błaszki

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 2 164,80 zł brutto.

 

Część D) zakup piłek do gry w siatkówkę w ilości 33 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą

do dnia 04.07.2016 wpłynęło : 11 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Zakład Handlowo Usługowy INTI Jacek Tomaszuk Plac Szkolny Dwór 26, 21-500 Biała Podlaska

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 1 039,00 zł brutto.

Część E) – zakup stołów do gry w tenisa w ilości 3 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą

do dnia 04.07.2016 wpłynęło : 7 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Hurtownia Sportowa Kal-Sport, Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 3 800,70 zł brutto.

p.o.  Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski


Data 15.07.2016 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego ŚPN wraz z ich dostawą do siedziby zamawiającego
część E – zakup stołów do gry w tenisa w ilości 3 szt. (tego samego modelu z dopuszczeniem różnej kolorystyki) wraz z dostawą

W związku z wycofaniem się firmy Hurtownia Sportowa Kal-Sport, Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów z realizacji zamówienia w części E niniejszego postępowania. Do wykonania zadania w części E została wybrana firma PPHU CHEC
ul. Nałkowskiej 16 D, 41-700 Ruda Śląska, z uwagi na kolejną najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 4 354,20zł brutto.

p.o.  Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Powiązane: