Zakup odzieży i obuwia mundurowego – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.04.2017 r. o zapytaniu ofertowym na: zakup odzieży i obuwia mundurowego  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska Dz. U. 2005 roku nr 89 poz. 754 w sprawie legitymacji służbowej i wzorów umundurowania  pracowników Służby Parków Narodowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk   oraz  odzieży i obuwia bhp fabrycznie  nowego.

Przedmiot zamówienia: zakup odzieży i obuwia mundurowego oraz odzieży i obuwia bhp fabrycznie nowego.

do dnia 14 kwietnia 2017 r. wpłynęły 2 ważne oferty.

W  wyniku  rozpatrzenia oferty cenowej wybrano ofertę: IRMAK P.P.H.U. Ireneusz Kapłan  ul. Czechowska 4A 20-950 Lublin z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 84 047,13 brutto.

Z-ca Dyrektora ŚPN
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik

Ogłoszenie

Powiązane: