Zakup posiłków profilaktycznych – dania gotowe – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.08.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego (dania gotowe).

do dnia 25.08.2017 r. wpłynęło :  1 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Firma Handlowo – Usługowa ,,PIREX”, 36-200 Brzozów, ul. Kołowa 32 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 2381,40 zł brutto.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Ogłoszenie

Powiązane: