Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 22.11.2017 roku o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego (konserwy).

do dnia 30.11.2017 r. wpłynęło :  3 ważnych ofert.

W  wyniku  rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: „KONSHURT” Sp. z o.o. , Sp.k. Ul. Korfantego 26, 42-202 Częstochowa z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 2996,18  zł brutto.

 

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski

Powiązane: