Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.06.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych 2000 sztuk dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport –dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

do dnia 26.06.2015 r. wpłynęły: 4 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Leszczyńskie przedsiębiorstwo Wytwórcze „REWIS” Sp. Z O.O. 64-100 Leszno Ul. Wilkowicka 29 z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:   (8190,00 słownie: osiem tysięcy  sto dziewięćdziesiąt zł 00/100 zł.) brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: