Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 14.12.2015 r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: ): Zakup posiłków profilaktycznych 2200 sztuk dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport –dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

Do dnia 29.12.2015 r. wpłynęło : 5 ważnych ofert. W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę: Firma Handlowo-Usługowa „PIREX” Piotr Piróg, Brzozów ul. Kołowa 32, 36-200 Brzozów z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: (8858,85 zł., słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem zł. 85/100.) brutto.

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia

Powiązane: ,