Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE

O  WYBORZE OFERTY W WYNIKU   ZAPYTANIA  OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 25.04.2016  r. o zapytaniu ofertowym na:

Przedmiot zamówienia: Zakup posiłków profilaktycznych 2800 sztuk dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport –dostarczanie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4 , 26-010 Bodzentyn na koszt Wykonawcy.

do dnia 4.05.2016 r.  wpłynęły : 3 ważne oferty.

W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:

Firma Handlowo-Usługowa „PIREX” Piotr Piróg,
Brzozów  ul. Kołowa 32,
36-200 Brzozów

z uwagi na  najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą:   (11376,75 zł.,  słownie: jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć  zł. 75/100.) brutto.

p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż. Andrzej Sosnowski

Pełna treść dokumentu

Powiązane: