Zakup posiłków profilaktycznych – ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY W WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 04.11.2021 r. o zapytaniu ofertowym na:
Przedmiot zamówienia:
Zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zamówienie obejmuje również transport – dostarczenie posiłków regeneracyjnych do siedziby Zamawiającego do dnia 09.11.2021 wpłynęło : 2 ważne oferty.
W wyniku rozpatrzenia ofert cenowych wybrano ofertę:
Firma Handlowo – Usługowa ,,PIREX”, 36-200 Brzozów, ul. Kołowa 32 z uwagi na najniższą z zaoferowanych cenę wykonania zamówienia publicznego, wynoszącą: 5 554,20 zł brutto.

Ogłoszenie

Powiązane: